Gustafskorv, en historia över tre sekel.

Historien börjar någon gång i mitten eller slutet av 1800-talet. Ingen vet exakt. Men så mycket vet vi, att det är Mats Mattsson vi har att tacka för den idag legendariska Gustafskorven. Det första bladet skrivs den dag då Käll-Mats, som han kallades, bestämmer sig för att dryga ut jordbrukskassan. Han hade slagit ner sina pålar i Mora by utanför Borlänge, där han drev sitt jordbruk på Matses-gården. Nu öppnar han ett litet gårdsslakteri. Och historien tar sin början.

hist_bild_edvard_01
Mats Mattsson på gården i Gustafs.

Vid den här tiden var Rättviks marknad vida känd. Hit kom Mälardalens bönder på hösten för att sälja sina hästar, som sedan fick gå som arbetshästar i skogen under vintern. Bönderna kom åter under våren för att köpa tillbaka sina hästar, men inte alla. Således fick en del hästar gå till slakt. Det ser Käll-Mats. ”Bättre ta tillvara hästköttet än att gräva ner det” resonerar han. Sagt och gjort. Och affärerna går bra, om än i liten skala. De större delarna av hästen blir stekar eller röks och skivas. De mindre delarna blir korv. Just det, Gustafskorv, även om namnet skulle myntas långt senare.

Mats två söner, Edvard och Ulrik, fortsätter sin fars påbörjade bana. Ulrik stannar på gården, medan Edvard flyttar till Backa by i Gustafs socken två kilometer därifrån. Gården döper han till Matses även den. Året är 1886 och Edvard fortsätter slakteriverksamheten och tillverkningen av korv. Firma M.E. Mattsson Slakteriaffär ser dagens ljus (Edvard hette egentligen Mats-Edvard, därav initialerna). När första världskriget tar slut finns mycket häst att ta tillvara. Edvard och Ulrik bygger varsin charkuterifabrik, i Mora by och i Backa. Det är nu som tillverkningen av Gustafskorv, som fortfarande inte heter så, tar ordentlig fart.

År 1938 tar Edvards söner Martin och Edvin över verksamheten och döper logiskt nog om den till M & E Mattsson Slakteriaffär. De får tillsammans fyra söner som 1966 bildar M & E Mattssons Efterträdare AB. Efterfrågan på bolagets produkter är nu så stor att man börjar köpa in styckat hästkött från Stockholm. 1980 har företagets flaggskepp, Gustafskorven, blivit så känd att de fyra kusinerna bestämmer sig för att namnskydda den och döpa om företaget till Gustafskorv AB.

Idag är det Lars Edvinsson som äger och driver Gustafskorv AB. Men när blev då korven Gustafskorv? Som med många traditioner är det ingen som riktigt vet. Fast en sak kan vi säga med säkerhet. Receptet, det har alltid varit detsamma. Vissa saker ändrar man helt enkelt inte på.