logo

Stockholm Stad har ställt ytterligare krav på Gustafskorv

Pressmeddelande 17-07-10

Stockholms Stad (genom Stadsveterinären som utövar tillsyn över vår styckningsanläggning i Globenområdet) har den 5 juli ställt krav på Gustafskorv AB som går längre än vad som tidigare kommunicerats nedan efter samråd med Livsmedelsverket. Gustafskorv kommer att överklaga Stockholms Stads beslut eftersom vi anser att det är fattat på felaktig grund. Vi kommer dock att vidta de åtgärder som beslutet kräver eftersom beslutet skall följas även om det överklagas. Gustafskorv återkallar därför alla produkter som tillverkats under perioden 170201 – 170620 (det datum då varularmet offentliggjordes)

Klipp från tidigare pressinformation
Livsmedelsverket har stängt ner en av våra leverantörers (Hultets Gårdsslakteri) verksamhet. Motiveringen är följande: ”Det var genom att jämföra antalet registrerade hästkroppar med antalet sålda kroppar som fusket upptäcktes. Gårdsslakteriet hade sålt fler kroppar än de som registrerats som inkomna till slakteriet.

– Att sälja okontrollerat kött är olagligt och klassas som livsmedelsfusk. Kött som inte kontrollerats kan vara smittat eller förorenat och sätter människors hälsa på spel. Vi har inget som tyder på att köttet i dessa fall varit smittat eller förorenat. Fusket har dock pågått under en längre tid och varit systematiskt. Därför återkallar vi omgående företagets tillstånd att bedriva sin verksamhet och att sälja kött, säger Karin Cerenius chef för Livsmedelsverkets kontroll i Västra Götaland”.

Gustafskorv har utifrån gällande regler och rutiner återkallat de produkter som innehåller råvara från Hultet och som levererats till grossist. Dessa produkter finns därför inte ute i handeln idag.

Trots detta kan det finnas sålda varor tidigare än tisdagen 20 juni då varularmet gick ut. Vi ber därför de konsumenter som har frågor och funderingar att vända sig till vår konsumentkontakt www.gustafskorv.se.
Den uppkomna situationen är riktigt beklaglig och Gustafskorv tar avstånd från allt som inte är i enlighet med lagar, regler, gällande rutiner och sunt förnuft. Vi har hela tiden också samrått med Livsmedelsverket i frågan och följt Verkets rekommendationer.

Lars Edvinsson
VD/ Gustafskorv
0243-793544