logo

Nyheter

Gustafskorv på Facebook och Instagram

Sedan någon månad tillbaka finns Gustafs både på Facebook och Instagram. Där kan du hitta smått och gott kring våra produkter och vad som händer i Gustafs värld. Följ oss gärna vi försöker uppdatera regelbundet! Facebook: gustafskorvab Instagram: gustafskorvab
Läs mer

Återtag av produkter.

Pressmeddelande onsdag 8 maj 2019 Livsmedelsverket har, vid inspektion hos ett slakteri som är underleverantör till vår huvudleverantör av hästkött, i en (1) hästkropp funnit spår av otillåtet läkemedel. Gustafskorv tvingas därför att återkalla alla leveranser till grossister och butiker avseende batcher där aktuell hästkropp kan ingå. Det handlar om ca 8 ton som levererats och gäller batchnummer 3755 (Granrökt skiva
Läs mer

Stockholm Stad har ställt ytterligare krav på Gustafskorv

Pressmeddelande 17-07-10 Stockholms Stad (genom Stadsveterinären som utövar tillsyn över vår styckningsanläggning i Globenområdet) har den 5 juli ställt krav på Gustafskorv AB som går längre än vad som tidigare kommunicerats nedan efter samråd med Livsmedelsverket. Gustafskorv kommer att överklaga Stockholms Stads beslut eftersom vi anser att det är fattat på felaktig grund. Vi kommer dock att vidta de åtgärder som b
Läs mer

Indraget slakttillstånd för en av Gustafskorvs leverantörer.

Pressmeddelande 17-07-04 Livsmedelsverket har dragit in slakttillståndet för Hultets Gårdsslakteri. Anledningen är fusk med veterinärbesiktning och slaktbesiktning av slaktkroppar. Hultets Gårdsslakteri är en av Gustafskorvs leverantörer av hästkött. Gustafskorv har därför återkallat produkter som innehåller råvara från Hultets Gårdsslakteri fr.o.m. 2017-01-31 t.o.m. 2017-06-12. Sista produktionen 2017-06-12 och har
Läs mer