logo

Kundinformation

Gustafskorv har en tydlig inriktning att alltid producera sina produkter av enbart svensk köttråvara.
Under hösten 2014 har det varit perioder med mycket låg tillgång på svenskt hästkött, detta ha påverkat oss negativt med leveransproblem av Gustafskorv till våra kunder.
Nu går vi mot årets största försäljningsperiod och ser en uppenbar risk att inte klara av våra volymåtaganden.

Mot bakgrund av detta har vi på Gustafskorv fattat ett strategiskt beslut för att säkerställa köttråvara.
Gustafskorv har beslutat att vi i första hand även nu arbetar med svensk köttråvara, men för att säkerställa produktionsvolymen kommer komplettering att ske med utländsk råvara från Irland, huvudråvaran kommer dock alltid att vara svenskt.
Vår svenska importör har varit på besök och kontrollerat leverantören på Irland, detta för att säkerställa Gustafs kravspecifikationer.

Samma höga kvalitéts- och certifieringskrav gäller naturligtvis på all köttråvara som Gustafskorv arbetar med idag.
Råvarans ursprung framgår tydligt av produktens märkning.

Detta är en åtgärd under en mycket begränsad tid för oss på Gustafskorv AB.

Gustafskorv den unika korven som är Gluten-Laktos-Mjölkfri.
Producerad med omsorg och kvalité i generationer.

För mer information kontakta:

Lars Edvinsson VD / Gustafskorv AB
0243-79 35 44 eller info@gustafskorv.se

Försäljningsfrågor:

Peter Börjesson  VD / Färskvarukompaniet
070-55 07 398 eller peter@farskvarukompaniet.se