logo

Information angående Gustafskorv AB förvärv.

Gustafskorv AB förvärvade den 15 maj 2015 häststyckningslinjen ur Kvalitétskött Sverige AB:s konkursbo.
Därmed säkerställer Gustafskorv att kvalitét och hästråvara leveranssäkras.

Verksamheten vid häststyckningslinjen fungerar som vanligt och vi kommer att informera fortlöpande.

För mer information kontakta:

Lars Edvinsson VD / Gustafskorv AB
0243-79 35 44 eller info@gustafskorv.se

Försäljningsfrågor:

Peter Börjesson  VD / Färskvarukompaniet
070-55 07 398 eller peter@farskvarukompaniet.se