logo

Återtag av produkter.

Pressmeddelande onsdag 8 maj 2019

Livsmedelsverket har, vid inspektion hos ett slakteri som är underleverantör till vår huvudleverantör av hästkött, i en (1) hästkropp funnit spår av otillåtet läkemedel. Gustafskorv tvingas därför att återkalla alla leveranser till grossister och butiker avseende batcher där aktuell hästkropp kan ingå. Det handlar om ca 8 ton som levererats och gäller batchnummer 3755 (Granrökt skivat hästkött) samt batchnummer 3757, 3758, 3759 (Gustafskorv).

Konsumentkontakt
Gustafskorv AB
Backa 50
783 95 Gustafs
info@gustafskorv.se
Tel: 0243-79 35 44

Lars Edvinsson, VD
Tel: 070-556 94 35